Van de Kook - Verhalen voor een gas(t)vrije wijk

Sociale innovatie voor een sociaal robuuste transitie naar wonen zonder gas.

Het huis is een grote verbruiker van energie, bijvoorbeeld voor verwarming. Energiebesparing vraagt om aanpassingen aan en in huis en om gedragsverandering. In de Van de kook-gesprekken stond de vraag  centraal hoe mensen aankijken tegen deze vraagstukken.

  • Zijn mensen hiermee bekend?
  • Zijn ze bereid om dingen te veranderen als dat nodig blijkt?
  • Wat zijn zaken die daarbij belangrijk zijn?
  • Wat moet de overheid doen en wat doen mensen liever zelf?

Dit rapport maakt onderdeel uit van het bevindingenrapport van de energiedialoog en zal gebruikt worden als input voor de Energieagenda van dit kabinet. Meer informatie over de energiedialoog en de resultaten kun je vinden op www.mijnenergie2050.nl.