Enquêtes bestuursakkoord PO - Tabellenrapport 2016

Rapport over de uitkomsten van de enquêtes onder besturen en scholen in het primair onderwijs, over de ontwikkelingen van de doelstellingen en afspraken uit het bestuursakkoord voor de sector primair onderwijs. Daarnaast is aan besturen een aantal vragen gesteld over krimp en leerlingendaling.