Onderzoek naar de groei van vrijstellingen ‘5 onder a’

Rapport over het hogere percentage jeugdigen met een vrijstelling op grond van artikel 5 onder a. Het artikel 5 onder a gaat over de vrijstelling voor jongeren die op basis van lichamelijke of psychische gronden niet in staat zijn om tot een school dan wel instelling te worden toegelaten.