Zonder waarde geen plaatsing

Een beter perspectief op een reguliere baan voor mensen met een arbeidsbeperking en zoveel mogelijk mensen die meedoen in de samenleving. Dat is het doel van de Participatiewet en de Wet banenafspraak en het quotum arbeidsbeperkten die in 2015 in werking traden. Het primair onderwijs (po) wordt geacht 4.020 banen te leveren, 402 extra banen per jaar.

In het onderzoek “Zonder waarde geen plaatsing” zijn de kosten, baten en randvoorwaarden voor het creëren van deze banen op basis van veertien goede voorbeelden in kaart gebracht. Uit het onderzoek blijkt dat onderwijzers en directeuren veel taken hebben die heel goed door medewerkers uit de doelgroep Banenafspraak uitgevoerd kunnen worden. Als dat onder de juiste randvoorwaarden gebeurt, dan is de inzet van deze medewerkers van meerwaarde voor de gezondheid en motivatie van het personeel én voor de kwaliteit van het primair onderwijs. De voorbeelden uit het onderzoek laten zien dat het kan en hoe het kan (zie hiervoor “Het goede voorbeeldenboek banenafspraak in het po).