Ouderbetrokkenheid bij de overdracht, de rol van ouders bij de overgang naar de basisschool

Het rapport “Ouderbetrokkenheid bij de overdracht, de rol van ouders bij de overgang naar de basisschool” van onderzoeksbureau Sardes is in opdracht van het ministerie van SZW opgesteld om meer informatie te verkrijgen over de wijze waarop de overdracht van kinderen van de kinderopvang naar de basisschool kan worden vormgegeven.