Rapportage verdiepend onderzoek inburgeraars (cohort 2013-1 en 2)

Per 1 januari 2013 is de Wet inburgering gewijzigd. Dit rapport schetst de ervaringen van de groep inburgeraars die met de nieuwe inburgeringsregels te maken kregen.