VWS-Verzekerdenmonitor 2016

Deze monitor biedt een beeld van de ontwikkeling van zowel de nationale als de internationale aspecten van het zorgverzekeringsstelsel.