Evaluatie Twinningfaciliteit Suriname-Nederland- II (2013-2016)

Sinds 2005 zijn Nederland en Suriname overeengekomen om de ‘brede ontwikkelingsrelatie’ af te bouwen, en het accent te leggen op maatschappelijke samenwerking tussen beide
landen. Daartoe werd de Twinningfaciliteit Suriname-Nederland in het leven geroepen.