Vervolg MIRT-onderzoek /Uitvoering City deal; Complexe transformatieopgaven Zuid-Hollandse Steden

Rebel heeft in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Provincie Zuid-Holland onderzoek gedaan naar de belemmeringen en oplossingsrichtingen bij binnenstedelijke transformatielocaties in de Zuidelijke Randstad.

Het onderzoek vloeit voort uit het vervolg op het MIRT-onderzoek Stimuleren stedelijk wonen en de City Deal Binnenstedelijk bouwen en transformatie. Uit het onderzoek komt naar voren dat voor succesvolle stedelijke transformatie een mix nodig is van anders omgaan met vernieuwing van inhoudelijke plannen, wet- en regelgeving en financiƫle instrumenten. Alleen dan kan tijdig en in voldoende mate aan de stedelijke woonvraag worden voldaan.