De impact van de Nationale Klimaattop 2016 in kaart

In deze publicatie heeft Ecofys in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu de CO2 impact van 15 initiatieven voor Nederland berekend.