(Digitale) contacten met de overheid

Een onderzoek van het ministerie van BZK waarbij via een steekproef ondermeer is gekeken naar het totaal aantal digitale contacten tussen burgers en de overheid.