Loopbaanmonitor onderwijs 2016

De Loopbaanmonitor onderwijs richt zich op de ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie van recent afgestudeerde leraren. Dit rapport is voornamelijk gebaseerd op analyses van CBS-microdata. Het gaat om afgestudeerden die voor het eerst een lerarenopleiding hebben afgerond. De belangrijkste uitkomst is dat in het schooljaar 2014/2015  een hoger percentage recent afgestudeerden aan de slag is gekomen in het onderwijs dan in het schooljaar daarvoor.