Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2016

Sinds 1 januari 2013 geldt een wettelijk streefcijfer van minimaal 30% vrouwen en minimaal 30% mannen in de raad van bestuur (‘rvb’) en raad van commissarissen (‘rvc’) van grote vennootschappen. Het streefcijfer maakt deel uit van de wet bestuur en toezicht (‘Wbt’). Voor het wettelijk streefcijfer geldt een “pas toe of leg uit”-principe: wanneer de onderneming de streefcijfers niet bereikt, dient zij daarover gemotiveerd verantwoording af te leggen in het jaarverslag. Sinds 2014 voorziet de bedrijvenmonitor in gegevens over de samenstelling van de rvb en rvc van grote vennootschappen. De bedrijvenmonitor 2016 laat zien hoe ver grote vennootschappen inmiddels gevorderd zijn met het realiseren van een evenwichtige verdeling van de zetels in de rvb en rvc. De monitor beschrijft de ontwikkeling van het aandeel vrouwen en mannen in de rvb en rvc in 2015 en 2016, de inspanningen die bedrijven leveren om de zetels evenwichtig te verdelen over vrouwen en mannen, hun ambities voor de toekomst en de manier waarop zij rapporteren in hun jaarverslag over de m/v-verdeling van zetels in de rvb en rvc. Ook worden good practices bestudeerd die inzicht geven in de manier waarop het bedrijven gelukt is m/v-diversiteit te bereiken en de hindernissen en succesfactoren die zij daarbij hebben ervaren. De 2016 editie van de bedrijvenmonitor onderzoekt ook de samenstelling van besturen en toezichthoudende organen in de publieke sector.”