Behoeften Postmarkt

Dit onderzoek dient ter ondersteuning van de beoordeling in hoeverre de te verwachten ontwikkelingen invloed gaan hebben op de vormgeving en instandhouding van de universele postdienst en het hieromtrent te voeren beleid. De kernvraag hierbij is: ‘hoe staat de postmarkt er nu eigenlijk voor?’. Wat wensen consumenten en kleinzakelijke gebruikers momenteel nog qua postdienstverlening?