Eindrapport Evaluatie Innovatie Agenda Energie

De evaluatie heeft een tweeledige doelstelling: het inzicht krijgen in vraag of de belastingbetaler ‘waar’ voor zijn geld heeft gekregen en het lering trekken voor de eind 2016 op te stellen energienota en de uitvoering van energie innovatieprogramma’s, zoals de topsector energie. Daarnaast wordt deze evaluatie door EZ/RVO.nl aangegrepen om ter voorbereiding op de evaluatie van binnen de topsector energie gebruikte financiële regelingen, te leren van de data die bij RVO.nl voorhanden is.