Uitkomsten scenario's po met Mirror

Op grond van de arbeidsmarktramingen van CentERdata worden de komende jaren bij gelijkblijvende omstandigheden lerarentekorten verwacht n het primair onderwijs. Het bureau is gevraagd binnen deze ramingen enkele scenario’s op te stellen voor als deze omstandigheden wel wijzigen op een viertal gebieden, die deels door beleid kunnen worden beïnvloed.