Intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater

Intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater tussen overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten. Het document is ter ondertekening tijdens de Delta-aanpak conferentie op 16 november 2016.