Carrièreperspectieven van leraren in het kader van de functiemix primair en voortgezet onderwijs

Dit rapport geeft inzicht in de gevolgen die de versterkte functiemix heeft gehad in het primair en voortgezet onderwijs. In het verlengde hiervan geeft het rapport antwoord op de vraag of de functiemix kan worden gebruikt om nu en in de toekomst perspectief te  bieden aan leraren die een carrièrestap willen maken in het onderwijs.