Van verleden naar toekomst - de universitaire lerarenopleidingen

De inspectie en de NVAO hebben hun de afgelopen periode de kwaliteit van de universitaire lerarenopleidingen vanuit verschillende hoeken bekeken. In deze notitie leggen zij hun resultaten naast elkaar en komen zij tot gezamenlijke aanbevelingen.