Samenvatting conclusies onderzoek van de RuG naar de effecten van het Opleiden in de School

De Rijksuniversiteit Groningen (RuG) heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van het pedagogisch didactisch handelen en het professionele welbevinden van docenten in opleiding in opleidingsscholen in vergelijking met niet-opleidingsscholen. Deze samenvatting door de RuG bevat de belangrijkste conclusies uit het eindrapport zoals ingediend bij de Programmaraad voor het onderwijsonderzoek (PROO, onderdeel van NRO). Het volledige eindrapport wordt na de beoordeling door PROO zo spoedig mogelijk openbaar gemaakt.