Beïnvloeding van de rijvaardigheid bij langdurig gebruik van ICADTS-categorie III geneesmiddelen

De Universiteit van Utrecht, de Rijksuniversiteit van Groningen en de Universiteit Maastricht hebben gezamenlijk in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoek uitgevoerd naar de effecten op het rijgedrag bij langdurig gebruik van angstremmers, antidepressiva en slaapmiddelen die een gevaarlijke invloed hebben op de rijvaardigheid.
 

Doel van het onderzoek beschreven in dit rapport is onderbouwd vast te stellen of er bij langdurig gebruik van deze geneesmiddelen nog meetbare beïnvloeding van de rijvaardigheid is. De Gezondheidsraad zal naar verwachting in 2017 een advies uitbrengen over wat dit onderzoek betekent voor de geschiktheidseisen voor rijbewijsbezitters.