IBO Vereenvoudiging Toeslagen

Eindrapportage van de werkgroep IBO Vereenvoudiging Toeslagen.  Het gaat om Interdepartementaal beleidsonderzoek.

Bekijk de kabinetsreactie op het rapport 'IBO vereenvoudiging toeslagen'.