Leerrechten als structurele grondslag voor wetgeving

Rapport over de vraag welke onderdelen in de opzet en inhoud van de Nederlandse wet- en regelgeving realisering van de kernelementen van leerrecht belemmeren en over hoe een verankering van leerrecht in de wetgeving van het funderend onderwijs mogelijk is.