Monitor Contractering en inkoop geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg

De NZA levert twee maal per jaar een monitor op over de contractering en inkoop van
geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg. Dit is de
tweede monitor die in dit kader is uitgevoerd.