Documenten

Rapport experimenten vakmanschap en technologieroute

SEO Economisch Onderzoek heeft in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  de tweede meting monitor Vakmanschap- en technologieroutes uitgevoerd.

De Rijksoverheid. Voor Nederland