Milieueffectrapport beoordelingsnotitie

Milieueffectrapport-beoordelingsnotitie  bij de aanvraag van het luchthavenbesluit voor Maastricht Aachen Airport. De rapportage richt zich op de vraag welke effecten zich hierbij voordoen op het gebied van geluid, externe veiligheid, stikstofdepositie en andere milieuonderwerpen.