Achtergronddocument Geluid en externe veiligheid

Achtergronddocument bij de aanvraag van Maastricht Aachen Airport Beheer en Infrastructuur BV (MAABI) voor het luchthavenbesluit. Het achtergronddocument licht de bepaling toe van het aantal woningen binnen geluid- en externe veiligheidscontouren.