Rapport Strategische I-agenda Rijksdienst

Minister Blok (Rijksdienst) heeft de Strategische I-agenda voor de Rijksdienst naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze agenda bevat afspraken voor de Rijksdienst, waarbij de focus ligt op samenhang  en samenwerking. Uiteindelijk doel is een betere en transparantere dienstverlening voor bedrijven en instellingen met behulp van ict. 

De vorige I-strategie liep van 2012 tot 2015 en was gericht op de interne bedrijfsvoering. De nieuwe strategische I-agenda voor de Rijksdienst gaat daarnaast ook over de gemeenschappelijke elementen bij beleidsontwikkeling, uitvoering en toezicht. Op de agenda staan verschillende  thema’s, waaronder versterking van de i-functie, digitalisering van primaire processen en aandacht voor informatiebeveiliging, continuïteit en privacy.
 

De Strategische I-agenda voor de Rijksdienst is opgesteld door de CIO Rijk in samenwerking met de leden van het CIO-beraad en de CTO-raad en wordt elk jaar geactualiseerd. In de volgende agenda worden ook de resultaten van de studiegroep informatiesamenleving en overheid (ingesteld op 11 november 2016) meegenomen.