Beleidsdoorlichting Scheepvaart en Havens

De doorlichting bevat onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid dat valt onder artikel 18 van de Rijksbegroting van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit heeft betrekking op  het scheepvaart- en havenbeleid.