Rapport 'Open Plan Proces vaarverbinding Ameland-Holwerd'

Het rapport bevat een aanzet voor de toekomstvisie op de vaarverbinding Ameland - Holwerd en een eindadvies over een pakket aan (tijdelijke) korte termijn maatregelen.