Evaluatie van de verruiming van tijdelijke verhuurmogelijkheden in de Leegstandwet

De doelstelling van het evaluatieonderzoek is om enerzijds inzicht te krijgen in de doeltreffendheid van de wet. Oftewel evalueren welk effect de verruiming van de Leegstandwet heeft gehad ten opzichte van het beoogde doel. Anderzijds wordt ook de praktische bruikbaarheid van de verruiming van de Leegstandwet onderzocht, waarbij de vraag voorligt hoe de verruiming in de praktijk heeft gefunctioneerd.