Samenvatting van het rapport "Kind en ouders in de 21ste eeuw"

In het rapport is ingegaan op een groot aantal onderwerpen op het terrein van juridisch ouderschap, gezag en draagmoederschap. De overwegingen zijn zo zorgvuldig en diepgravend mogelijk behandeld.