Rapport werkgroep personenvennootschappen sept 2016

Het rapport geeft een overzicht van de belangrijkste onderwerpen in de huidige wettelijke regeling over de personenvennootschappen die in de praktijk tot problemen of onduidelijkheden leiden of aanvulling behoeven.