Monitor Verkeersveiligheid 2016 Toename verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden

De monitor bespreekt de ontwikkeling van de verkeersveiligheid in 2015 ten opzichte van de voorgaande jaren. De monitor kijkt daarbij naar aantallen verkeersslachtoffers, naar mobiliteit, risico en externe factoren, naar verkeersveiligheidsindicatoren (SPI’s) en naar genomen maatregelen.