Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur

Deze roadmap geeft een overzicht van de grootschalige onderzoeksinfrastructuur die de hoogste prioriteit heeft voor de Nederlandse wetenschap. Grootschalige onderzoeksinfrastructuur speelt een steeds belangrijkere rol als een noodzakelijke voorwaarde voor internationaal vooraanstaand onderzoek op vrijwel alle terreinen van de wetenschap.