Evaluation of substances used in the GenX technology by Chemours, Dordrecht

Engelstalig rapport over de uitkomsten van het onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) had uitgevoerd naar de gevolgen van de emissie van PFOA door DuPont (tegenwoordig: Chemours) in Dordrecht.