Rapport niemand tussen wal en schip

In dit document gaat het Schakelteam in op de opdracht om het fundament van het Aanjaagteam Verwarde Personen dat onder leiding stond van mevrouw Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan de Rijn, te concretiseren in een goed werkende aanpak voor ondersteuning van mensen met verward gedrag in heel Nederland.