Uniforme Set van Eisen

Deze Uniforme Set van Eisen 1.0 bevat de eisen voor publieke en private Authenticatiemiddelen, op Betrouwbaarheidsniveau Laag, Substantieel en Hoog. Toegang tot het Publieke domein kan op termijn alleen verkregen worden op niveau Substantieel en Hoog.