Toezicht- en Handhaafbaarheidstoets wetsvoorstel versterking handhavingsinstrumentarium IGZ

Reactie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op het wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en enkele andere wijzigingen.