Verdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds 2014, stand januari 2017

Dit bestand geeft inzicht in de berekening van de algemene uitkering gemeentefonds per gemeente volgens de Financiële-verhoudingswet.