Tax avoidance and mining report

Dit onderzoeksproject heeft ten doel om inzicht te krijgen in mogelijke belastingontwijking door mijnbouwbedrijven in ontwikkelingslanden via Nederland. Ook heeft het ten doel (mogelijke) Nederlandse beleidsinitiatieven te analyseren om belastingontduiking door mijnbouwbedrijven in ontwikkelingslanden aan te pakken. Dit betreft een beleidsondersteunend en verkennend onderzoek.