Handboek VIPP Eindtoets

Eindtoets om vast te stellen of ziekenhuizen de resultaatsdoelstellingen hebben behaald, zoals opgenomen in het Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring Versnellingsprogramma Informatieuitwisseling Patiënt en Professional.