Onderzoeksrapport ten behoeve van invoeringsplan Wet GDI

De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) bestaat uit generieke digitale basisvoorzieningen waarmee overheidsorganisaties hun digitale processen kunnen inrichten. Het kan met het oog op uniforme- en veilige digitale dienstverlening zinvol zijn om bestuursorganen wettelijk te verplichten tot aansluiting op- en gebruik van GDI-voorzieningen.

Betreffend onderzoek is uitgevoerd om de (financiële) consequenties van verplichte aansluiting op bepaalde voorzieningen inzichtelijk te maken en de invoeringsmogelijkheden te onderzoeken. De verplichte aansluiting op de GDI-voorzieningen, die dit onderzoek beslaat, wordt mogelijk geregeld in de tweede tranche van de wet GDI.