Bijlage rapport Staat van de natuur van Carabisch Nederland 2017

Bijlage rapport staat van de natuur van Carabisch Nederland 2017 van Wageningen Marine Research. Een eerst beoordeling van de staat van de instandhouding, bedreigingen en managementimplicaties van habitats en soorten in Caribisch Nederland.