Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Versie 2017.

Wijziging in meldcode per 2019

Vanaf 2019 moet deze meldcode uitgebreid worden met een afwegingskader. Dit afwegingskader ondersteunt een beroepskracht die vermoedt dat er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

De beroepsgroepen die de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gebruiken, passen zelf hun meldcode aan. In het Basisdocument - Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vinden zij aanwijzingen hoe zij dit afwegingskader kunnen opnemen in hun meldcode.