Evaluatie Subsidie ProDemos 2011-2016; de doeltreffendheid en doelmatigheid van het Huis voor Democratie en Rechtstaat

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verstrekt in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie jaarlijks een subsidie aan de stichting ProDemos, Huis voor Democratie en Rechtstaat.

Het doel van de evaluatie was inzicht krijgen in de mate waarin de verstrekte subsidie van het ministerie van BZK in de periode 2011-2016 heeft bijgedragen aan de bevordering van het overdragen van kennis over de democratische rechtstaat, het vergroten van de vaardigheden om deel te nemen aan democratische processen en het bevorderen van actief democratisch burgerschap. De evaluatie is een van de bouwstenen voor de beleidsdoorlichting die in 2017 van artikel 6.4 ‘Burgerschap’ zal worden gedaan. De beleidsdoorlichting wordt eind 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd.