Rapport CentERdata - Inventarisatie belangstelling voor opleiding

Onderzoek in het CentERpanel (instituut voor dataverzameling en onderzoek) in opdracht van Adviescommissie vraagfinanciering mbo.