Mensen met een licht verstandelijke beperking in het justitiële domein

Een verkenning naar de huidige uitvoeringspraktijk: Notitie met bevindingen.

Auteurs: Vicky Drost, Paula van Haaren, Wouter Jongebreur.