Rapport 'Don t Tolk Too Much'

Het rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar vormen van regie op tolkdiensten in het VenJ-domein.