Impactanalyse oplossingsrichtingen woonplaatsbeginsel Jeugd

Onderzoek naar verschillende oplossingen om het woonplaatsbeginsel te vereenvoudigen. Het woonplaatsbeginsel bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor het inzetten van jeugdhulp of het uitvoeren van een jeugdreclasserings- of jeugdbeschermingsmaatregel.